Rodzina: szczupakowate

Szczupak

kategoria: Rodzina: szczupakowate

Szczupak spotykany jest w większości typów wód. Najbardziej odpowiednie są dla niego żyzne zbiorniki o niewielkiej głębokości, silnie zarośnięte roślinnością. Jest typową rybą słodkowodną, ale występuje również w wodach słonawych, znosząc zasolenie do około 8%o. Zasadniczo jego występowanie związane jest z litoralem jezior. Liczebność szczupaka uzależniona jest od urozmaicenia linii brzegowej oraz powierzchni strefy przybrzeżnej. Dodatkowymi czynnikami regulującymi jego liczebność są: intensywność zarybiania oraz prowadzonej eksploatacji rybackiej i wędkarskiej. Samce szczupaka dojrzewają płciowo w trzecim, a samice w czwartym roku życia. Rozród odbywają od marca do maja, w okresie roztopów. Rozwój zarodkowy ikry przebiega stosunkowo szybko. Pierwsze dni życia wylęg szczupaka spędza w bezruchu, przyklejony do roślin i przedmiotów podwodnych. Po kilku dniach zaczyna żerować, odżywiając się planktonem. W ciągu kilku tygodni staje się typowym drapieżnikiem. Rośnie stosunkowo szybko, osiągając długość nawet ok. 1,5 m i masę do 24 kg (Tonner, Lawler 1968). Śmiertelność wśród osobników w wieku 2—8 lat wynosi 46% (Holćik 1966). Racjonalnie prowadzona gospodarka rybacka powinna zmierzać do uzyskania maksymalnych ... czytaj dalej